HABERLER & DUYURULAR
Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türk iş dünyası için dönüm noktası 

Güral, yaptığı yazılı açıklamada, yasanın işadamlarının beklentilerine ve özlemlerine cevap verdiğini kaydederek, işletmeleri bütün unsurlarıyla kurumsallaşmaya yöneltecek olması nedeniyle son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yasanın AB'ye uyum süreci açısından da önem taşıdığını dile getiren Güral, ''AB ile uyum müktesebatı çerçevesinde, değişen şartlara ve çağın gereklerine uygun bir Ticaret Kanunu ihtiyacı da önemli oranda karşılanmıştır. Zira birçok gelişmiş ülke Ticaret Hukuku mevzuatını uluslararası ticaretin ve küreselleşmenin getirdiği yeni şartlar paralelinde tadil etmişlerdir. Türkiye'nin de bu sürecin bir parçası olması sevindirici'' dedi.

Güral, kanunun, Türkiye'nin ''dünya ekonomisiyle entegre olma ve ekonomik istikrarını sürekli kılabilme hedefine'' de yardımcı olacağını ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi:

''Kanunda yer alan 'tüketicinin korunması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması, elektronik ortamda birçok işlemin hukuka uygun olarak yapılması, finansal tabloların ve denetimin uluslar arası standartlara göre hazırlanması, şirket kurmanın kolaylaştırılması, web sitesi zorunluluğu' gibi maddeler, işletmelerimizi çağdaş, rekabet edebilen ve saygın bir yapıya kavuşturacaktır.

Bundan sonra yapılması gereken, reform niteliğindeki yeni Ticaret Kanunumuzun hayata geçirilmesinde hassas davranmaktır.''

Kanunun getirdiği ''fırsatlar ve kolaylıkların'' iş dünyasına, sivil toplum örgütlerine ve girişimcilere anlatılması gerektiğini vurgulayan Güral, TÜGİK olarak, üyelerine yönelik gerekli bilgilendirme çalışmalarını başlatacaklarını bildirdi.

Güral, yasanın ''hayırlı sonuçlar'' getirmesini diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

 
Copright © 2014 Stomer Granit | Tüm Hakları Saklıdır. astajans.com